تولید و انتشار محتوا

تامین و تولید محتوای مورد نیاز کسب‌وکارها
انتشار محتواها در وب‌سایت

تولید و انتشار محتوا

محتوا راه برقراری ارتباط با مخاطب می‌باشد، پیام، احساس، اهداف و رسالت‌های سازمان از طریق محتواهای تولیدی و منتشر شده به دست مخاطب می‌رسد.

گرچه محتوا پادشاه است اما انتشار آن ملکه است.

content creation

تولید محتوا و مزایای آن

با تولید و انتشار محتوای کاربردی به صورت هدفمند مخاطبان خود را جذب کنید.

مرجعیت با تولید و انتشار هدفمند محتوا در زمینه کاری خود مرجع شوید.

تولید محتوا نسبت به سایر روش های بازاریابی هزینه‌ی پایینی دارد.

بهترین روش وفادارسازی و موثرترین روش حفظ مخاطب می‌باشد.

افزایش نرخ تبدیل مخاطبان و بازدیدکندگان به مشتری.

بهبود رتبه وب‌سایت در موتور های جستجو.

مراحل تامین و تولید و انتشار محتوا

تحقیق و بررسی

هدفگذاری

تدوین استراتژی

تولید محتوا

انتشار محتوا

اندازه گیری

تحقیق و بررسی

ابتدا اطلاعات و داده های کسب‌وکار، وب‌سایت، صفحات مجازی و رقبا بررسی می‌شود همچنین رفتار مخاطبان نیز بررسی می‌شود.

هدفگذاری

با توجه به چشم انداز و ماموریت های سازمان و متناسب با هویت برند کسب‌وکار، برای تولید و انتشار محتوا هدفگذاری انجام می‌شود.

تدوین استراتژی

تعیین فرآیند های برنامه‌ریزی تولید و انتشار محتوا برای رسیدن به نتایج مدون شده و دستیابی به اهداف تعیین شده.

تولید محتوا

گام چهارم تهیه محتوا متناسب با اهداف و استراتژی های تدوین شده، محتوا مهمترین و موثرترین قالب انتقال پیام به مخاطب است.

انتشار محتوا

محتوا پادشاه است اما انتشار آن ملکه هست، توزیع هدفمند، منظم و برپایه تحلیل رفتار مخاطب باعث رشد چشمگیر کسب‌کار می‌باشد.

اندازه گیری

میزان تاثیرگذاری، درصد مشارکت و نرخ درگیری مخاطبین را با محتواهای منشر شده و درصد نزدیکی آن با اهداف را رصد و گزارش می‌کند.

چرا باید بازاریابی محتوایی داشته باشیم

روح هر کسب‌وکاری محتوای آن است.

بازاریابی محتوایی از جدی‌ترین اعمال بازاریابی می‌باشد، سازمان‌هایی که مستمرا تولید و انتشار محتوا دارند ابتدا بازدیدکنندگان و مخاطب زیادی را برای وب‌سایت خود جذب می‌کنند و در سایر برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات نیز بیشتر، بهتر و موثرتر دیده می‌شوند.

بیش از ۶۰% مشتریان علاقمندند تا در مورد برند شما اطلاعاتی دریافت کنند.

بیش از ۷۰% مشتریان درنتیجه بازاریابی محتوایی به برند شما اعتماد می‌کنند.

 در بیش از ۸۰% مشتریان در جریان بازاریابی محتوایی نسبت به برند حس مثبت ایجاد می‌شود.